Дан матерњег језика

mdj1

,,БИРАЈ СЛОВА И РЕЧИ – НЕПИСМЕНОСТ СПРЕЧИ“

Међународни дан матерњег језика обележен је у нашој школи 21.2.2018. пригодним јавним часом под називом ,,Бирај слова и речи – неписменост спречи“. Основни циљ обележвања овог датума у многим земљама света, па тако и код нас  је  да се подигне свест о значају матерњег језика и мултилингвизма. Овај дан је успостављен 1999. године од стране УНЕСКО-а, а на предлог Бангладеша и обележава се редовно од 2000. године.

Ове школске године обележавање овог датума посвећено је истицању потребе неговања и очувања српског језика и у том циљу са ученицима петог разреда реализовано је неколико радионица, а у холу школе приређена је и пригодна тематска изложба.

Кроз пригодну презентацију ученицима су предочени основни подаци о обележавању овог датума и значају матерњег језика. Путем три креативне  радионице указано је на најчешће правописне неправилности (радионица ,,ИЛИ-ИЛИ”), а истакнута је и све присутнија појава употребе плеоназама у говору и писању. У оквиру радионице ,,МУДРОСТ СВЕТОМ ВЛАДА”, ученици су се бавили тумачењем значења изрека и фразеологизама, док им је радионица ,,БОГАТСТВО СРПСКОГ ЈЕЗИКА” омогућила да се баве богаћењем речника извођењем што више речи од истог корена.

У оквиру пригодне узложбе осим података о обележавању Међународног дана матерњег језика, представљене су и непролазне мисли знаменитих личности о језику и његовом значају.

Посебну пажњу ученика на изложби привукли су примери неправилне употребе језика, која је све присутнија у свакодневном окружењу. Уз занимљиве фотографије и илустрације едукативног карактера,  ученици су уочавали неправилности у писању назива установа, улица, рекламних садржаја, неправилну употребу језика у различитим медијима, новинарству, огласима и обавештењима за јавност различитог типа, у натписнима  на трговинским радњама… Нажалост, ове неправилности све су присутније и у нашем граду.

 У еваулационом  делу овог јавног часа  ученици су сумирали своје закључке о значају језика, његовом месту у свакодневном животу и издвајали своје најомиљеније речи присутне у свакодневној комуникацији.           

Учење на очигледним примерима једна је од најефектнијих метода, па је зато садржај реализованог јавног часа остварио свој циљ. Наиме, указано је  на значај неговања и очувања нашег матерњег језика, а ученици су имали прилику да прошире стара и стекну нова знања из области правописа и граматике српског језика. 

Активност су реализовали ученици старијих разреда који похађају додатну наставу из српског језика за ученике петог разреда, а уз подршку предметних наставника српског језика – Слађане Јовановић и Живке Бојовић.

mdj2

mdj3

                                                                                               Ж. Бојовић, проф.