Међународни дан матерњег језика

ЧУВАЈМО СРПСКИ ЈЕЗИК!

 

   И ове школске године, као и неколико претходних, у нашој школи обележен је Међународни дан матерњег језика. Наиме, 21. фебруара 2017. године у школској библиотеци реализован је јавни час под називом "Чувајмо српски језик".

Поред упознавања са основним подацима о обележавању Међународног дана матерњег језика, ученици су обновили и проширили своја знања о реформатору српског језика и правописа – Вуку Стефановићу Караџићу. Посебну пажњу ученика изазвао је кратак квиз под називом "Волимо српски језик" у оквиру кога су ученици имали прилику да речи страног порекла замене речима српског језика.

 

У наставку јавног часа ученици су активно учествовали у неколико радионица. У радионици "Пиши правилно" ученици су проверили своје знање из правописа српског језика, исправљајући грешке у датим реченицама. Захваљујући другој радионици ("Реч и слика – архаизми"), ученици су обогатили свој речник и упознали се са застарелим речима српског језика повезујући их са одговарајућом сликом која представља њихово значење. У трећој радионици ("Знаш ли?"), ученици су вредно исправљали најчешће грешке које се јављају у писању, или изговарању појединих облика речи.

Целокупна активност пропраћена је изложбом о Међународном дану матерњег језика и о Вуку Стефановићу  Караџићу.

Циљ ове активности био је обнављање стечених и усвајање нових знања из области граматике и правописа српског језика, као и  развијање и неговање свести ученика о значају поштовања, неговања и очувања матерњег језика свог народа.  Јавни час обогатио је и речник ученика, али и развио способности за асоцијативно, логигичко и критичко мишљење, вршњачко учење, а не мање битно је и то што су ученици развили и способности за међусобно поштовање, толеранцију и тимски рад. Осим свега наведеног,  био је ово леп пример корелације разредне и предметне наставе, која је честа пракса у нашој школи.

Уз подршку директора школе Ђура Церанића и запослених, организатори и реализатори ове активнисти били су ученици IV1 (учитељица Љиљана Вукићевић) и V(предметни наставник српског језика Живка Бојовић).

Чувајмо српски језик! То је порука  не само овог јавног часа, већ свакодневно задовољство, потреба и дужност сваког од нас. Само на тај начин можемо очувати себе и  народ коме припадамо!   

GAL 1141

GAL 1142

GAL 1143

GAL 1145

GAL 1148

GAL 1149

GAL 1152

GAL 1153

GAL 1158

GAL 1162

Живка Бојовић