МЕЂУНАРОДНИ ДАН ВОДА

Сачувајмо воду заједно

 

У нашој школи 22.3.2017. године обележен је Међународни дан вода реализацијом пригодног јавног часа под називом ,,Сачувајмо воду заједно“. Обележевање овог дана усвојено је резолуцијом Уједињених нација у децембру 1992. године у жељи да се укаже на важност заштите вода,  као и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света.

После извођења Еколошке химне, уследила је пригодна презентација о води путем које су ученици обновили стара и стекли нова знања. Садржај презентације обухватио је подсећање на дефиницију воде, њена агрегатна стања, поделу на стајаће и текуће воде, представљање процеса кружења воде у природи, запажање значаја воде за цео живи свет, као и њеног коришћења у свакодневном животу и различитим гранама привреде. Посебно је наглашен нехуман однос човека према води који има погубне последице за човечанство.

 

Даље развијање свести о значају очувања вода настављено је путем две радионице: ,,Помозимо води? Како?“   и  ,,Покажи шта знаш“. У првој радионици ученици су на креативан начин, цртежом и еко-паролама проналазили решења за очување, уштеду и заштиту вода од загађивања на нашој планети. У другој радионици у пригодном квизу ученици су износили своја знања о води и њеном значају за целокупно човечанство одговарајући на питања о води из  различитих области, чиме је остварена корелација између различитих предмета, као и корелација наставе у млађим  и старијим  разредима. Активност је пропраћена и пригодном изложбом у холу школе.

Уз велику заинтересованост и активност ученика циљ јавног часа  (развијање свести о значају воде за човечанство  и проналажење начина за уштеду и очување вода на планети) у потпуности је остварен. Био је ово још један допринос  пројекту  Еко-школа који се реализује у нашој школи.

Јавном часу су присуствовали и следећи наставници школе: Биљана Стевановић, Зорица Новковић, Славица Јевтовић, Ана Недељковић, Миливоје Танасковић, Иван Ћурчић и Зоран Срећковић. 

Јавни час ,,Сачувајмо воду заједно“ рееализовале су са својим одељењима учитељица Љиљана Вукићевић – одељење  IV /1  и предметни наставник српског језика Живка Бојовић – одељење V/ 1. Презентацију представила ученица Кристина Рајић VII/ 3. 

17

14

1213

15

16

                                                                                                                                                                                                                Ж. Бојовић