Управа школе

Презиме и име Врста стручне спреме Послови на којима ради

%

Ангажовања у школи

 

Ангажованост у  другој школи

Церанић Ђуро Професор географије Директор 100  
Скелић Милица Дипломирани правник Секретар 100  
Стевановић Биљана Дипломирани педагог Педагог 100  
Милетић Ана
Дипломирани психолог Психолог 50 ОШ “Горачићи“
Вигњевић Ана Дипломирани економиста Шеф рачуноводства 100  

Марушић Снежана

Дипломирани економиста Административно-финансијски радник 100