Извод из летописа школе

Далеке 1910. године, мештани села Јездина и Придворице решили су да граде школу у којој би се школовала њихова деца. Градња школе, по одлуци Школског одбора започиње у рано пролеће 1911. године, на имању Драгића Митровића. Септембра исте године започела је са радом школа у новоизграђеној згради, где раде два учитеља, Милош Поповић и Симка Дорондић. Школа је имала 52 ученика распоређена у четири разреда.

 Избијањем Првог светског рата школа престаје са радом, а према сачуваним документима настава је обновљена 1919. године.

У време Другог светског рата школска зграда је претворена у болницу а настава се повремено организује по приватним кућама.

У првим послератним годинама повећава се број деце, почиње изградња предузећа “Слобода”, ниче ново насеље у близини фабрике па школа ради у тешким условима, без довољно простора.

 Године 1969. Основна школа “Јездина” мења име у Основна школа “Ратко Митровић”, а настава започиње у новоизграђеној згради са 21 одељењем.

Данас, после више од десет  деценија постојања, од чега скоро пола века под садашњим именом, школа има око 500 ученика распоређених  у  24 одељења у матичној школи и издвојеним одељењима у Парменцу, Паковраћу и Овчар Бањи.

 У школи је запослено око 65 учитеља, наставника, професора и других радника.