1-1 Одељењски старешина: Олгица Јевремовић

 1. Андрић Кристина
 2. Благојевић Младен
 3. Богдановић Лена
 4. Броћић Огњен
 5. Глибић Кристина
 6. Даниловић Вукашин
 7. Димитријевић Бојан
 8. Ђорђевић Исидор
 9. Зимоњић Срђан
 10. Јаћимовић Ђорђе
 11. Јевремовић Драгана
 12. Јовановић Теодора
 13. Маринковић Павле
 14. Марковић Свето
 15. Младеновић Викторија
 16. Николић Душан
 17. Огњевић Нађа
 18. Симеуновић Димитрије