2-1 Одељењски старешина: Ангелина Симеуновић

 1. Бузуровић Предраг
 2. Вукајловић  Андријана
 3. Вуловић Николина
 4. Диздар Александар
 5. Димитријевић Саво
 6. Дишпали Андреј
 7. Ђорђевић Б. Сара
 8. Ђорђевић Т. Сара
 9. Ђукић Милош
 10. Јанковић Тодор
 11. Јовановић Урош
 12. Кафеџић Ђурђа
 13. Лазовић Сергеј
 14. Миловановић Михаило
 15. Поповић Ања
 16. Радосављевић Ива
 17. Радуловић Немања
 18. Радић Филип
 19. Симеуновић Марина
 20. Стефановић Ангелина
 21. Стишовић Мајда
 22. Тодоровић  Лазар
 23. Тодоровић  Стефан
 24. Томовић Ђорђе
 25. Ћојбашић Миња