Наша школа Еко-школа

eko logo

Наша Еко-школа

Национални ФЕЕ савет у Србији (ФЕЕ-фондација за образовање о животној средини) је  12. октобра 2017. године, донео одлуку да наша школа добије признање – сертификат о стеченом статусу међународне Еко-школе и зелену заставу.

Наша школа већ дуги низ година учествује у акцијама заштите животне средине. Увек смо тежили позитивним променама и идејама, због тога смо у јануару 2016. године поднели захтев Националном оператеру за укључење у програм Еко школе. Програм јасно одређује и усмерава начин на који се наставни садржаји о одрживом развоју, заштити и унапређивању животне средине примењују у свакодневном раду.

У претходном периоду формирали смо Еко одбор и Еко патроле, извршена је оцена стања животне средине, израђен је лого школе и еко-кодекс. Ученици и запослени су обавештени о свим активностима преко сталног и променљивог паноа. Примећен је напредак у промовисању рециклаже, самосталним еколошким истраживањима и активностима усмерених ка чишћењу и одржавању школе. Редовно се прикупљају секундарне сировине: тетра-пак амбалажа, пластика и папир. Укључени смо у акцију ,,Чеп за хендикеп“. Вршимо мерења потрошње електричне енергије и воде почетком месеца и резултати се табеларно приказују и упоређују. Више акција је спроведено ван школе у сарадњи са институцијама и друштвима. Еколошке теме су реализоване на часовима редовне наставе из свих наставних предмета, од првог до осмог разреда. Промо еко-дан је обележен 20. маја у Овчар Бањи.

Ово престижно признање додељује се на две године (након добијеног статуса школа се после две године мора пријавити за обнову статуса и доказати да је у спровођењу програма отишла ,,корак даље“, и то  све исцрпно документовати).

,,ОКУПИМО СВЕ НА СВЕТУ, СПАСИМО НАШУ ПЛАНЕТУ“

 

eko1

eko2

Зорица Новковић